Přednášky

V rámci našich činností chceme také šířit osvětu o pyrotechnice, a proto máme kampaň #NEBUDUSTŘÍLET. Ta má za cíl dokončit to, co si od zrušení novoročních ohňostrojů slibují mnohá města, tedy udělat konec roku klidnější a bezpečnější pro všechny.
V rámci této naší snahy jsou kromě připravovaných videí chystány také přednášky, a to jak pro veřejnost, tak pro školy.

Měli byste zájem o takovou přednášku právě na vaší škole? Rádi byste poskytli prostory pro veřejnou přednášku?
Kontaktujte nás a domluvíme se.

První přednáška

Naši první přednášku jsme 11.12. odprezentovali na základní škole, která nás sama oslovila, a projevila tak zájem na tom, pomoci šířit osvětu o zábavní pyrotechnice a o bezpečnosti při jejím používání.

Celkem se jednalo o tři přednášky za sebou, kdy se postupně vystřídaly všechny třídy druhého stupně. Od šesťáků po deváťáky. Žáci byli aktivně zapojeni do přednášky pomocí otázek přednášejícího a také závěrečnou diskusí.

Ještě jednou chceme poděkovat Základní škole K Dolům za projevený zájem a možnost přednášet.