První přednáška

Publikoval admin v

Dnes proběhla první přednáška v rámci kampaně #NEBUDUSTŘÍLET

Naši první přednášku jsme dnes odprezentovali na základní škole, která nás sama oslovila, a projevila tak zájem na tom, pomoci šířit osvětu o zábavní pyrotechnice a o bezpečnosti při jejím používání.

Celkem se jednalo o tři přednášky za sebou, kdy se postupně vystřídaly všechny třídy druhého stupně. Od šesťáků po deváťáky. Žáci byli aktivně zapojeni do přednášky pomocí otázek přednášejícího a také závěrečnou diskusí.

Ještě jednou chceme poděkovat Základní škole K Dolům za projevený zájem a možnost přednášet.

Velice zajímavá přednáška plná nových informaci o legislativě, typech pyrotechniky, možnostech používaní, upozornění na možná rizika při manipulaci. Žáci se dozvěděli i informace o složkách, které jsou obsažené v pyrotechnice a mohli si tak doplnit látku v chemii, udělali si větší přehled o chemických látkách, jejich využití a jejich reakcích. U veškerého typu pyrotechniky byli upozorněni na bezpečnost při manipulaci.
Přednáška proběhla v optimální dobu vzhledem k blížícímu se konci roku a oslavám k Novému roku.
Přednášející mel připravenou přehlednou prezentaci, kterou doplňoval reálnými ukázkami typu pyrotechniky a zkušenostmi ze své praxe.

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *